Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بانک کشاورزی 1,500 30
2 شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر 1,500 30
3 شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی 1,000 20
4 صندوق آتیه کارکنان بانک کشاورزی 1,000 20
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان