Menu
مدیران سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی ادامه مطلب

مدیران سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی

به استناد مجوز شماره 121/28034 مورخ 1396/01/19 سازمان بورس و اوراق بهادار، آقایان محسن عبدالهی و نوید قدوسی اعضای جدید گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی را به اطلاع می رساند. 
دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 95/12/23به مدت6ماه تمدید گردید ادامه مطلب

دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی تا تاریخ 95/12/23به مدت6ماه تمدید گردید

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 13/06/95 با مجوز شماره 13099/122 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات در خصوص تمدید فعالیت صندوق به شرح ذیل اتخاذ گردید :

 

* دوره فعالیت صندوق یاد شده و تصدی سمت ارکان آن به مدت شش ماه تا تاریخ 23/12/95، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات تمدید گردید.

خلاصه گزارش بازار در تاریخ ١٥ تیر ماه ١٣٩٣ ادامه مطلب

خلاصه گزارش بازار در تاریخ ١٥ تیر ماه ١٣٩٣

شاخص کل بورس: ٧١,٩٦٠ 
تغییرات شاخص نسبت به روز کاری گذشته: ٢٠٢- (٠/٢٨-%)
ارزش بازار: ٣,٤٠٨,٨٦١ میلیارد ريال
ارزش معاملات بازار: ١,٥٧٦ میلیارد ریال
تعداد معاملات: ٥٧,٤٥٥ مرتبه
حجم معاملات بازار بورس: ٥٦٣/٤ میلیون سهم
خلاصه گزارش بازار در تاریخ ٩ تیر ماه ١٣٩٣ ادامه مطلب

خلاصه گزارش بازار در تاریخ ٩ تیر ماه ١٣٩٣

شاخص کل بورس: ٧٠,٣٤١ 
تغییرات شاخص نسبت به روز کاری گذشته: ٦٢٨- (٠/٨٩-%)
ارزش بازار: ٣,٣٣٣,٠١٠ میلیارد ريال
ارزش معاملات بازار: ٨١٧ میلیارد ریال
تعداد معاملات: ٢٩,٢٩٧ مرتبه
حجم معاملات بازار بورس: ٣٣١ میلیون سهم
نمادهای تأثیرگذار در شاخص کل (واحد):

تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی ادامه مطلب

تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک کشاورزی

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 21/04/95 با مجوز شماره 10379/122 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات در خصوص تغییر نام صندوق به شرح ذیل اتخاذ گردید :

 

* نام صندوق از "مشترک کارگزاری بانک کشاورزی" به "باران کارگزاری بانک کشاورزی" تغییر یافت.

RSS
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان