نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 1,320,823,557,079 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 42,612,709 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 42,612,709 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 42,900,239 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,996

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده، ليلا طهماسبي دولابي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران