بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 175,972,681,516 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,464,593 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,464,593 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,510,292 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,221

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو، حامد كاظمي محسن آبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها